METRIC PRODUCTS

Hauptnavigation

Impresum

Adress

Metric Products GmbH
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Nĕmecko

Telefon: +49 7127 8101-01
Fax: +49 7127 8101-57

Obchodní rejstřík

HRB Stuttgart 350 578, obvodový soud v Stuttgart

DIČ

DE 146479800

Jednatel

Torben Skov

Doleva na externí strany

Obsah levých externích stran nekontrolujeme. Spadají do odpovĕdnosti příslušné nabízející pobočky.

Nezávaznost informací

Obsah tĕchto webových stránek na internetu se pečlivĕ vyhodnocuje a zpracovává. Jako nabízející firma však nemůžeme přebírat odpovĕdnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Jednotlivé příspĕvky vyjadřují mínĕní svého autora.

Upozornĕní na autorská práva

Všechny informace a vyobrazení uveřejnĕná na této internetové stránce jsou chránĕny autorským právem. Každé jejich použití, které zákon o autorském právu nepřipouští, vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy METRIC PRODUCTS.

Poznámka o ochranĕ dat

Osoby, které jsou uvádĕny na této webové stránce, odmítají tímto jakékoli komerční využití a předávání svých údajů (srov. § 28 spolkového zákona o ochranĕ dat BDSG).

Komunikace pomocí e-mailu

Komunikace přes e-mail může mít následkem technických vlastností internetu i případné mezery v bezpečnosti. Pokud s námi jako s firmou nabízející své služby navážete kontakt pomocí e-mailu, vycházíme z toho, že Vám můžeme odpovídat e-mailem, pokud tuto formu komunikace výslovnĕ nevyloučíte.

Metanavigation